Dana 28. veljače 2024. godine u biblioteci Instituta za razvoj i međunaordne odnose održan je uvodni sastanak novog istraživačkog projekta „Utjecaj europskih politika na socio-ekonomski razvoj i javne politike u Hrvatskoj (EUROIMPACT)“. Voditelj projekta dr. sc. Jakša, upoznao je djelatnike s posebnostima s ključnim ciljevima projekta koji se financira u okviru Programskog ugovora sklopljenog između IRMO-a i Ministarstva znanosti i obrazovanja RH. Ključni cilj ovog istraživačkog projekta je stvaranje detaljnijeg znanstvenog uvida u procese putem kojih politike Europske unije utječu na gospodarski, politički i društveni razvoj Republike Hrvatske. Tijekom 48 mjeseci trajanja projekta istraživači će se ponajviše usmjeriti na dva područja: utjecaj kohezijske politike EU država članica te oblikovanje nacionalnih javnih politika sa naglaskom na Republiku Hrvatsku; te utjecaj članstva u Europskoj uniji i tehnoloških promjena na razvoj industrijskih  odnosa u Hrvatskoj. Konkretno, istraživački tim će se baviti obrascima djelovanja i učincima kohezijske politike na: socio-ekonomski razvoj na nacionalnoj razini; teritorijalno uravnoteženi razvoj; oblikovanje javnih politika u područjima s najvećim financijskim utjecajem EU fondova. U dijelu projektu koji se odnosi na industrijske odnose naglasak istraživanja će biti na utjecaj Europskog semestra na djelovanje i obilježja socijalnih partnera na nacionalnoj i europskoj razini; ulozi suvremene države unutar sustava industrijskih odnosa; razvoju sektorskog socijalnog dijaloga; utjecaju socijalnog dijaloga na javne politike te učincima tehnoloških promjena na razvoj tržišta rada i industrijske odnose.  Na projektu još sudjeluju dr.sc. Hrvoje Butković, Ivana Biondić, Matea Roknić, mr.sc. Antun Dujmović i Dragana Markanović.

Share:
Skip to content