Naša kolegica Senada Selo Šabić sudjeluje u predstavljanju  knjige “The Foreign Policies of Post-Yugoslav States”, urednika Soerena Keila i Bernharda Stahlia, koju je u  prosincu 2014. objavio Palgrave a u kojemu je Senada jedna od  autorica poglavlja o Hrvatskoj.

Ostali govornici su Ana Bojinović Fenko sa Sveučilištu u Ljubljani, Adnan Huskić iz Sarajevske škole za znanost i tehnologiju, Veli Kreci sa Sveučilištu South East Europe u Makedoniji i Marko Lovec sa Sveučilišta u Ljubljani.

Predstavljanje knjige i rasprava održati će se u okviru 26. Dana slovenskih političkih znanosti.

Share:
Skip to content