Zagreb: Hotel Esplanade, Mihanovićeva 1

7.prosinca 2018., 09,45 sati

Na završnom okruglom stolu, u petak, 7. prosinca 2018. u hotelu „Esplanade“ prezentirati ćemo studiju „Hrvatska kao mala država u suvremenim međunarodnim odnosima“ koja se bavi vertikalnom analizom triju razina hrvatske vanjske politike – regionalnom, europskom i globalnom. Glavni cilj studije je analiza mogućnosti male države s ograničenim resursima i kapacitetima da aktivno doprinosi politikama EU i NATO imajući u vidu i vlastite nacionalne interese, no istovremeno razvija strateške odnose prema regionalnim i velikim silama.

Vrijeme trajanja okruglog stola je dva sata, a okrugli stol će okupiti predstavnike politike, diplomacije, znanosti, međunarodnih organizacija te društva.

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) i Hanns-Seidel-Stiftung  ove su godine organizirali niz okruglih stolova na temu „Male države u suvremenim međunarodnim odnosima“ na kojima je ta tema obrađena s aspekta utjecaja velikih sila na jugoistočnu Europu, malih država i globalnih ekonomskih izazova te utjecaja specifičnih politika velikih sila na male države.

Share:
Skip to content