Institut za razvoj i međunarodne odnose, Zagreb objavljuje

ISPRAVAK DIJELA JAVNOG NATJEČAJA

U točkama 1. i 2. javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 25 od 23. 03. 2016. za popunu radnih mjesta rukovoditelja (šefa) odsjeka u središnjoj službi – stručne službe i voditelja računovodstva, uvjeti za popunu radnog mjesta u dijelu koji se odnosi na stručnu spremu mijenjaju se i glase:

      • Za radno mjesto pod brojem 1: „Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke, odnosno visoka stručnu sprema pravne struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
      • Za radno mjesto pod brojem 2: „Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke, odnosno visoka stručna sprema ekonomske struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

U dijelu natječaja „Uz prijavu treba priložiti“ iza riječi: „Dokaz o znanju engleskog jezika“ dodaju se riječi „odnosno važeći certifikat iz područja javne nabave za radno mjesto pod brojem 1“.

Ostali dio teksta ostaje nepromijenjen.

JAVNI NATJEČAJ za izbor na sistematizirana radna mjesta I vrste na neodređeno vrijeme

Share:
Skip to content