Institut za međunarodne odnose – IMO radi na FP7 projektu MEDIADEM (Preispitivanje europskih medijskih politika: vrednovanje i obnavljanje zahtjeva za slobodnim i nezavisnim medijima u suvremenim demokratskim sustavima) nešto više od godinu i pol dana. Projekt je upravo objavio studije slučajeva za 14 zemalja koje u njemu sudjeluju: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Danska, Estonija, Finska, Njemačka, Grčka, Italija, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Turska i Ujedinjeno Kraljevstvo. U izvještajima se analiziraju nacionalne medijske politike i usmjereni su na nastojanje da se odgovori na pitanje: Da li medijska politika doprinosi medijskim slobodama i nezavisnosti medija? Studiju slučaja za hrvatsku medijsku politiku napisao je institutski istraživački tim (Nada Švob-Đokić, Paško Bilić i Zrinjka Peruško), a objavljena je kao rezultat istraživanja koje se uvelike zasniva na intervjuima s novinarima, izdavačima, regulatorima i političarima uključenim u medijsku politiku i medijsku industriju. Izvještaj donosi empirijsko istraživanje institucionalne dinamike stvaranja medijske politike. Prikazani su regulatorni okviri koji ravnaju medijima, te se istražuje da li domaća regulativa, kako je uvedena i kako se provodi, olakšava razvoj slobodnih i nezavisnih medija. Istraživačke metode korištene u radu na ovom izvještaju uključuju analize primarnih izvora, sekundarne literature i polu-strukturiranih intervjua.

POVEZNICE

Izvještaj za Hrvatsku dostupan je na sljedećoj web adresi.
Svi izvještaji dostupni su na web stranici projekta MEDIADEM.

Share:
Skip to content