Trajanje projekta: 1/2015. – 1/2016.

Naručitelj: Zagreb Office of Hanns Seidel Foundation

Voditelj projekta: dr. sc. Sandro Knezović

Institut za razvoj i međunarodne odnose i Ured Zaklade Hanns Seidel provode projekt “Future Foreign Policy Challenges of the EU – Institutions, Geostrategy and Economy”.  U okviru projekta organizirat će se četiri okrugla stola na kojima će se raspraviti specifične teme vezane uz Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku (ZVSP) i proces donošenja odluka na tom području na nacionalnoj (hrvatskoj) i europskoj razini. Cilj okruglih stolova je doprinijeti raspravi o širom konceptu ZVSP.

Share:
Skip to content