logo

Trajanje projekta: 3/2012. – 2/2014.

Naručitelj: Europska komisija, FP7 projekt (Coordination  and support action)

Koordinator: Research Management AS, Norveška

Voditeljica IRMO tima: dr. sc. Višnja Samardžija

IRMO je partner na FP7 projektu ANVIL na kojem sudjeluju akademske institucije iz još 11 europskih zemalja. Projekt se provodi s ciljem “mapiranja” sličnosti i različitosti između europskih nacionalnih i regionalnih sustava civilne sigurnosti. Na osnovu izrade dvadesetak nacionalnih studija odabranih europskih zemalja prema zajedničkom metodološkom predlošku i analize regionalnih organizacija i inicijativa koje se bave pitanjima civilne sigurnosti stvorit će se osnova za komparativnu analizu sustava civilne sigurnosti i identificiranje najbolje prakse. U okviru projekta IRMO je zadužen za analizu sustava civilne sigurnosti u Hrvatskoj te u nekolicini regionalnih organizacija odnosno inicijativa u jugoistočnoj Europi.

POVEZNICE

ANVIL kao primjer dobre prakse

Studija: Hrvatska

Studija: ISRBC

Studija: ICPDR

Web stranica projekta: ANVIL 

Share:
Skip to content