Trajanje projekta: 09/ 2013. – 04/2014.

Naručitelj: UNESCO Fond za kulturnu raznolikost

Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) od rujna 2013. do travnja 2014. provodit će projekt Cool Industries for the Creative City koji se odnosi na izgradnju kapaciteta kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba. Projekt je istraživačko-konzultantskog tipa i nastavlja se na prethodne aktivnosti Odjela za kulturu i komunikacije IRMO-a u području kulturnih/kreativnih industrija zaokružujući istraživački ciklus praktičnom implementacijom kulturnih/kreativnih politika u javne politike Grada Zagreba. To podrazumijeva izgradnju ljudskih odnosno institucionalnih kapaciteta kao i promociju razmjene i umrežavanja relevantnih dionika međusobno odnosno s industrijskim i turističkim sektorom.
Svrha projekta je društveni i gospodarski razvoj grada Zagreba kao i postizanje njegove međunarodne vidljivosti temeljene na kulturnim/kreativnim industrijama koje su u gradu prisutne, ali nisu optimalno valorizirane. Cilj je osnažiti sektor kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba. Rezultati projekta bit će vidljivi u sljedećim koracima koje je potrebno provesti: uvođenje kulturnih/kreativnih industrija u lokalne javne politike; izgradnja ljudskih i institucionalnih kapaciteta putem obrazovnih aktivnosti odnosno osnivanjem središnje točke kulturnih/kreativnih industrija (Ured za kreativne industrije – UKI); umrežavanje relevantnih dionika; medijska kampanja za promociju kulturnih/kreativnih industrija grada Zagreba i njihovih proizvoda. Važnost i dobrobit projekta očituju se u cjelovitom razvoju grada u smislu povećanja prihoda od kulturnih/kreativnih industrija, u urbanom razvoju i razvoju kulturnog turizma te oživljavanju života u gradu. Dodatno, projektom se cilja i na diversifikaciju turističke ponude, povećanje gospodarske konkurentnosti grada te nove kreativne proizvode.

POVEZNICE

Više o projektu CICC.

Share:
Skip to content