Trajanje projekta: 3./2018. – 12./2018.

Naručitelj: Ured Zaklade Hanns Seidel u Zagrebu

Voditelj projekta: dr. sc. Sandro Knezović

Projekt je motiviran rastućom ulogom malih zemalja u suvremenim međunarodnim odnosima, osobito u širem okviru euroatlantskih integracijskih procesa. Republika Hrvatska je u posljednjih devet godina postala punopravnom članicom EU-a i NATO saveza što mijenja njezinu geostratešku poziciju i nameće pitanje o njezinim realnim dosezima na međunarodnom planu. Naglašeni interes za tu temu sve je vidljiviji u kontekstu nadolazećeg hrvatskog predsjedanja EU-om u prvoj polovini 2020. godine. Projekt uključuje izradu pisane studije i organizaciju tematskog okruglog stola  na kojem će ujedno biti predstvaljena spomenuta studija.

Share:
Skip to content