Trajanje projekta: 6/2011. – 2013.

Naručitelj: Foster Europe Foundation, Eisenstadt, Austrija

Voditelj projekta: dr. sc. Damir Demonja

Danube Civil Society Forum (DCSF) je platforma za učinkovito provođenje dijaloga među organizacijama civilnog društva i njihovo umrežavanje, koja uključuje 14 zemalja Podunavlja u okviru EU Strategy for the Danube Region (EUSDR), a predviđeno je u četvrtom stupu Akcijskog plana EU Komisije za EUSDR, “Jačanje Podunavlja”. DCSF je svojevrsna kontaktna točka za aktivnu suradnju i djelovanje civilnog društva, javnosti, državnih i privatnih dionika razvoja na regionalnoj, nacionalnoj i EU razini u zemljama Podunavlja. IRMO je uključen u aktivnosti Radne grupe 1, “Povezivanje Dunavske regije”, podgrupe “Kultura i turizam”. U prvoj godini rada definirani su ciljevi rada, predložene aktivnosti i potencijalni projekti, a održana je i Prva opća skupština, u Eisenstadtu, Austrija (29.06.–01.07.2011.). Aktivnosti projekta u 2012. godini sastojale su se, uglavnom, u animiranju potencijalnih sudionika u zemljama Podunavlja za priključenje DCSF-u i sudjelovanje u osmišljavanju potencijalnih projekata. Te aktivnosti nastavit će se i tijekom 2013. godine, a bit će koordinirane od strane DCSF-a i njegovih tijela.

Share:
Skip to content