Trajanje projekta: 1./2019. – 10./2019.

Naručitelj: Udruga Lastin rep

Voditelj projekta: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Realizirana je edukacija građana na temu sudioničkog upravljanja u kulturi. Projekt je obuhvaćao 2 predavanja, 3 radionice za izradu modela sudioničkog upravljanja u kulturi i sudjelovanje u 1 javnom predstavljanju načina implementacije modela. Cilj projekta bio je osnažiti kapacitete civilnog društva za sudioničko upravljanje u kulturi.

Broj projekta: IRMO 2019 RN 42-10

Share:
Skip to content