Trajanje projekta: 7/2015. – 9/2015.

Naručitelj: Institut za europsku politiku (IEP) Berlin, Njemačka

Voditeljica projekta: dr. sc. Nevenka Čučković

Projekt je obuhvaćao izradu izvještaja o Hrvatskoj za elektronsku publikaciju EU-28 Watch br. 11 (http://www.eu-28watch.org). Ova je publikacija započela izlaziti unutar FP6 projekta EU CONSENT (2005-2009) u kojem je IRMO sudjelovao kao partner u konzorciju i uspjela se održati nakon završetka projekta uglavnom zahvaljujući naporima i zalaganju Instituta za europsku politiku (IEP) iz Berlina. Novi broj donosi sažeti pregled debata i stavova u zemljama članicama Europske unije o dvije središnje aktualne teme: a) istočnoeuropski susjedi (sa fokusom na Ukrajinu) i odnosi EU sa Rusijom i b) daljnje proširenje Europske unije (sa fokusom na Zapadni Balkan i Tursku). U izradi tematskih priloga o Hrvatskoj sudjelovali su istraživači Odjela za međunarodne ekonomske i političke odnose dr. sc. Senada Šelo Šabić i mr. sc. Mario Pallua, te istraživači odjela za Europske integracije dr. sc. Hrvoje Butković i mr. sc. Ivana Skazlić. Cilj je ove publikacije prezentirati presjek najvažnijih debata u EU zemljama članicama te zemljama kandidatima oko pojedinih važnih odabranih europskih tema i politika. Dijakronički pristup analizi tema i pojedinih politika i jezgrovit pregled širokog spektra stavova i mišljenja (od političkih stranaka, vladinih dužnosnika, sindikata, gospodarstvenika, novinara, različitih asocijacija i civilnih udruga itd.) se u proteklih 11 godina pokazao korisnim glavnim kreatorima, nositeljima i dionicima određenih politika jer predstavlja jedinstveni izvor podataka o pojedinim nacionalnim raspravama i stavovima.

Publikacija je namijenjena različitim europskim akterima i dionicima poput Europskog parlamenta i Europske komisije, nacionalnim parlamentima i vladinim tijelima i organizacijama koji kreiraju ili provode određene politike poput vanjske politike, politike unutarnjeg tržišta, gospodarske politika, politike rješavanja konflikata, politike daljnjeg proširenja EU, politike odnosa prema neposrednom susjedstvu EU i slično. Najvažniji učinak publikacije EU-28 Watch ogleda se u nastojanju podizanja razine informiranosti i spoznaja o spektru najvažnijih stavova i mišljenja o pojedinim važnim temama o kojima se raspravlja u zemljama članicama EU i zemljama kandidatima.

Share:
Skip to content