Trajanje projekta: 06./2008. – 12./2008.

Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva RH

Partneri:Ekonomski fakultet u Splitu i Ekonomski institute, Zagreb

Svrha projekta je analiza učinkovitosti, relevantnosti, održivosti, učinkovitosti i korisnosti postojećih nacionalnih intervencija u ugroženim područjima (područja od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima, i otocima)

Glavne aktivnosti projekta: popis svih intervencija središnje uprave (programi potpore, fiskalni poticaji, itd.) obuhvaćeni Zakonom o područjima od posebne državne skrbi, Zakonom o brdsko-planinskim područjima i program podrške Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Fonda za regionalni razvoj, podrška gradu Vukovaru, kao i svih drugih programa u okviru ministarstava (Ministarstva mora, prometa, turizma i razvitka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstvo znanosti i tehnologije) koji su posebno usmjereni na područja od posebne državne skrbi i/ili brdsko-planinskim područjima (rezultat 1); procjena troškova u ukupnom proračunu za podmirivanje intervencija središnje uprave identificiranih u rezultatu 1 (rezultat 2); procjena (relevantnosti, učinkovitosti, djelotvornosti, održivosti i korisnosti) odabranih intervencija središnje uprave (rezultat 3); novi Program Vlade RH za razvoj ugroženih područja koji uzima u obzir procjenu intervencija središnje uprave (rezultat 4).

Vrsta usluga

    • Prikupljanje podataka i analiza
    • Sudjelovanje u radionicama (priprema materijala i prezentacije)
    • Priprema odabranih poglavlja ove studije (evaluacija vladinih intervencija – rezultat 3, novi program Vlade – rezultat 4)
    • Predstavljanje rezultata projekta na radionicama (4 radionice)
    • Sudjelovanje u radnoj grupi, koja je formirana kako bi se uključili rezultati projekta u nacrt Nacionalne strategije za regionalni razvoj i u Zakon o regionalnom razvoju
Share:
Skip to content