Trajanje projekta: 03./2004. – 07./2004.

Naručitelj: Delegacija Europske komisije

Izvor financiranja: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, Friedrich Ebert Foundation

Politički aspekti:

  • predstaviti različite aspekte kandidature Hrvatske u EU i procijeniti napredak Hrvatske u ispunjavanju obveza koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP)
  • raspraviti o političkim aspektima statusa Hrvatske kao države kandidatkinje i njen značaj za područje zapadnog Balkana,
  • potaknuti stručnu raspravu o značaju zahtjeva Hrvatske za članstvo u EU
  • naglasiti važnost Europskog partnerstva i njegova značaja u pripremi Hrvatske kao države kandidatkinje EU
  • pružiti priliku za procjenu politike EU prema zemljama zapadnog Balkana, godinu dana nakon sastanka na vrhu u Solunu;

Ekonomski aspekti:

  • istaknuti glavne koristi od statusa zemlje kandidata;
  • riješiti trenutne i buduće ekonomske izazove u pripremi Hrvatske za EU članstvo;
  • potaknuti raspravu o EU pretpristupnim programima (ISPA, SAPARD), te raspraviti mogućnosti za uvođenje instrumenata kohezijske politike EU-a za Hrvatsku,
  • raspraviti prvu procjenu Izvještaja o CARDS programu, njegove glavne karakteristike i implikacije

Vrsta usluga

  • znanstvena istraživanja
  • izrada smjernicama
  • sveukupno osmišljavanje i upravljanje projektom
  • širenje projektnih rezultata
Share:
Skip to content