logo

Trajanje projekta: 1.1.2019. – 31.12.2019.

Naručitelj: Hanns-Seidel-Stiftung

Voditelj projekta: dr.sc. Sandro Knezović

IRMO i Ured Zaklade Hanns Seidel u Zagrebu uspješno su proveli projekt „Croatian 2020 Presidency of the Council of the European Union – A Challenging Opportunity for International Affirmation“, koji je motiviran prvim povijesnim hrvatskim predsjedanjem Vijeća EU u prvoj polovici 2020. godine. Projekt se sastojao od istraživačkog rada, izrade pisane studije i organizacije okruglog stola.
Izrađena studija nudi kontekstualnu analizu spomenutog hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u svome uvodu, dok se prvo poglavlje fokusira na analizu razvoja institucionalnog okvira spomenutog tijela EU, od samog početka do danas, upozoravajući na njegove temeljne karakteristike i odnos s ostalim akterima u razvoju EU politika.
Drugo poglavlje bavi se prijašnjim primjerima malih zemalja koje su predsjedale Vijećem EU (Malta, Latvija, Slovenija), čije je iskustvo relevantno za nadolazeće hrvatsko predsjedanje istim tijelom, analizirajući dobra rješenja, ali i potencijalne nedostatke u pripadajućem vremenskom i geopolitičkom specifikumu.
Treće poglavlje analizira temeljne policy odrednice hrvatskog predsjedanja, uzimajući u obzir širi vremenski kontekst (EU Troika) u kojem se odvija koordinacija između triju predsjedanja unutar perioda od 18 mjeseci te temeljne EU strateške dokumente i politike s kojim svako predsjedanje Vijećem EU mora biti usklađeno. Ovo poglavlje, zajedno sa zaključkom, nudi primjenjive policy preporuke, koje bi mogle biti korisne za provođenje što uspješnijeg hrvatskog predsjedanja Vijećem EU, što bi dugoročno doprinijelo međunarodnoj afirmaciji RH unutar EU i šire.
Dugo je ključni fokus hrvatske vanjske politike bila regija Jugoistočne Europe i regionalna suradnja kao glavni preduvjet u fazi pristupanja Europskoj uniji i NATO-u. Još uvijek Hrvatska ima važnu ulogu u stabilizaciji regije i pomoći zemljama kandidatkinjama u procesu pregovora. No, Hrvatska se suočava s izazovom aktivnog članstva u NATO-u i posebno u EU nakon dugog procesa pregovora, za što su ključni aktivniji angažman u procesu donošenja odluka unutar EU, osobito u okviru predsjedavanja Vijećem EU.
Cilj projekta bio je napraviti sveobuhvatno istraživanje institucije predsjedanja Vijećem EU (EU Council Presidency). To se prije svega činilo kroz analizu razvoja institucionalnog okvira, a zatim i kroz istraživanje praktičnih primjera relevantnih za RH te mogućnosti i izazova nadolazećeg hrvatskog predsjedanja Vijećem EU.
Svrha projekta je provođenje detaljne analize temeljnih odrednica hrvatskog predsjedanja i njegovog geopolitičkog i vremenskog konteksta, čiji zaključci i preporuke mogu biti korisna pomoć donosiocima odluka u Hrvatskoj, ali i u EU.
Sam projekt predstavlja odličan primjer nastavka uspješne suradnje između HSSt-a i IRMO-a te promovira IRMO kao akademsku instituciju kapacitiranu za analiziranje najkompleksnijih suvremenih izazova. Vidljivost IRMO-a, kao relevantne akademske institucije u spomenutom području dodatno je osigurana organiziranjem okruglog stola u završnoj fazi projekta na kojem je prezentirana studija i gdje se raspravljalo o zaključcima i preporukama ovog istraživanja.

Share:
Skip to content