Trajanje projekta: 6/2012. – 11/2012.

Naručitelj:  London School of Economics (UK)

Voditelj projekta: dr. sc. Nevenka Čučković

Osnovni cilj ovog istraživačkog projekta je bio procijeniti i usporediti kvalitetu institucionalnog okružja u Ukrajini i Moldaviji sa Hrvatskom i Makedonijom, te odabranim susjednim članicama EU. Specifični ciljevi su bili ocijeniti i mjeriti efikasnost političkih i gospodarskih institucija za upravljanje javnim sektorom uključujući i otpornost na korupciju, te odrediti razinu konvergencije i komplementarnosti sa institucijama u EU. Procjena se temeljila na nizu međunarodno usporedivih kompozitnih pokazatelja kvalitete institucija sukladno metodologiji Worldwide Governance Indicators (WGI) Svjetske banke, te ostalim međunarodno usporedivim bazama podataka (Transparency International, Freedom House, INSEAD, World Economic Forum, World Bank Doing Business). Svrha istraživanja bila je utvrditi prioritete i preporuke za kreiranje sustavne politike EU prema zemljama u neposrednom istočnom susjedstvu temeljem boljeg razumijevanja kvalitete njihovih institucija, te gospodarskih, inovacijskih i istraživačkih potencijala za intenzivniju suradnju sa EU.

Share:
Skip to content