Trajanje projekta: 12./2016. – 10./2017.

Naručitelj: Europska komisija

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Maleković

Cilj projekta je unaprijeđenje metoda za planiranje i praćenje strukturnih reformi. Rezultati projekte mogu pomoći izrađivačima Nacionalnog programa reformi u boljem planiranju i kasnijem praćenju provedbe reformi. Poseban naglasak je stavljen na veće i bolje korištenje odgovarajućih pokazatelja.

Studija sadrži pregled praksi četiri zemlje članice: Nizozemske, Irske, Bugarske i Latvije u izradi Nacionalnog programa reformi kao i preporuke za njihovu primjenu u slučaju Hrvatske. Nakon toga izrađena je detaljna analiza postojećeg pristupa u korištenju podataka i pokazatelja za potrebe izrade hrvatskog Nacionalnog programa reformi. Na temelju dobivenih nalaza predložen je novi pristup u planiranju strukturnih reformi koji se temelji na uporabi primjerenih pokazatelja te provedbi ex-ante analize predloženih reformskih mjera. Predloženi model ujedno  omogućava i provedbu ex-post vrednovanja uspješnosti provedenih mjera.

PRILOZI

Introducing an Indicator-Based Method for Planning, Monitoring and Assessing the Implementation of Structural Reforms for the National Reform Program of Croatia

Share:
Skip to content