Trajanje projekta: 1./2018. – 5./2018.

Naručitelj: Grad Vukovar

Voditelj projekta: dr. sc. Krešimir Jurlin

Cilj projekta je pomoći gradu Vukovaru i nadležnim državnim tijelima (Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova EU i Ministarstvu financija) u što boljoj pripremi novih zakonskih rješenja za grad Vukovar, a posebno u dijelu koji se odnosi na komunikaciju s nadležnim tijelima Europske unije za pitanja državnih potpora. Analitička podloga treba ocijeniti mogućnosti primjene povoljnijih oblika državnih potpora za poticanje gospodarstva na području grada Vukovara s obzirom na okvir koji pružaju pravila Europske unije o dodjeli državnih potpora. Rezultat projekta je ocjena realnih mogućnosti za primjenu snažnijih državnih potpora za gospodarstvo s područja grada Vukovara, nego što je to danas slučaj.

Share:
Skip to content