Trajanje projekta: 1/2017. – 12/2017.

Naručitelj: Europska komisija

Voditelj projekta: dr. sc.  Sanja Maleković

Osnovni cilj projekta bio je  unaprijediti proces pripreme, praćenja i izvještavanja o provedbi Nacionalnog programa reformi kroz unaprjeđenje sustava pokazatelja. Kroz projekt su analizirani postojeći pokazatelji korišteni pri izradi NRP-a, zatim sustavi pokazatelja strukturnih reformi u drugim EU zemljama, utvrđeni su prijedlozi za njihovo poboljšanje s posebnim naglaskom na unaprijeđeno mjerenje učinaka reformi. Projekt je uključujivao i provedbu radionica namijenjenih jačanju kapaciteta državnih službenika za planiranje i praćenje provedbe strukturnih reformi. Očekivani rezultat je unaprijeđen sustav za planiranje i praćenje provedbe strukturnih reformi u RH.

Share:
Skip to content