logo

Trajanje projekta: 02/2014. – 11/2014.

Naručitelj: Grad Dubrovnik

Voditeljica projekta: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Glavni cilj projektnog zadatka je temeljem analize stanja vezano za postojeću zakonsku regulativu i nalaze istraživanja koja su već prikupljena ili su u tijeku o kulturnim resursima Grada Dubrovnika, s dionicima u Gradu i širem okruženju, a u suradnji s radnom grupom Grada Dubrovnika, odrediti viziju razvoja kulture Grada, definirati ključne i specifične razvojne prioritete u nadolazećem srednjoročnom razdoblju i pripremiti akcijski plan. Također, cilj zadatka je uspostaviti i osnažiti  sudjelovanje javnosti u razvoju kulture Grada Dubrovnika kroz partnerstvo; pridonijeti povećanju znanja i vještina stručnjaka gradske uprave i ostalih zainteresiranih aktera; te afirmirati kulturni identitet Dubrovnika u kontekstu suvremenog kulturnog razvoja.

Share:
Skip to content