Trajanje projekta: 15.1.200021.-30.6.2021.

Naručitelj: UNDP

Voditeljica projekta: dr.sc. Sanja Tišma

Projektom će se analizirati zakonodavni okvir za pripremu i provedbu modela javno privatnog partnerstva u Kantonu Sarajevo. Izraditi će se i katalog projekata sa potencijalom JPP te pripremiti dokumentacija za jedan pilot projekt i  provesti edukacija na razini Vlade Kantona Sarajevo.

Share:
Skip to content