Trajanje projekta: 2003. – 2007.

Naručitelja: Ministarstvo kulture RH

Izvor financiranja: Svjetska banka WB/GEF

Partner: Agriconsultoing, SpA Roma

Projekt se bavi očuvanjem biološke raznolikosti i ekološke cjelovitosti krških ekoloških sustava. Karakteristika projekta jest promicanje lokalnog razvoja temeljem očuvanih prirodnih resursa. Projektom je obuhvaćeno zaštićeno područje u Nacionalnim parkovima Risnjak, Sjeverni Velebit, Paklenica i Plitvička jezera te u Parku prirode Velebit.

Opći cilj projekta: planiranje i provedba održivog razvoja korištenjem prirodnih resursa u krškom području.

Ostali ciljevi: cilj projekta je da lokalni stanovnici, turisti i drugi posjetitelji nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja u krškoj regiji ne poduzimaju štetne aktivnosti za očuvanje biološke raznolikosti i da usvoje ponašanje kojim će čuvati i štiti jedinstvene značajke krškog okoliša. U potporu tog cilja, projekt pomaže Vladi Republike Hrvatske da ojača institucionalne i tehničke mogućnosti za očuvanje biološke raznolikosti, integrira očuvanje biološke raznolikosti u prostorno planiranje i sektorske strategije, ojača upravljanje zaštićenim područjima, te promovira poduzetničke i turističke aktivnosti koje podržavaju održivo korištenje prirodnih resursa i očuvanje krškog ekosustava na Dinarskom području.

Aktivnosti:

  1. Izgradnja kapaciteta i izgradnja institucija u zaštiti prirode u Hrvatskoj
  2. Inventarizacija i monitoring bioraznolikosti u zaštićenim područjima
  3. izrada informatičke baze podataka kao podloge za izradu planova upravljanja
  4. Preporuke za socio-ekonomski razvoj i provedba pilot projekata
  5. Procjena potreba za obukom i preporuke za provedba programa obuke djelatnika zaštićenih područja u upravljačkim i ostalim specifičnim vještinama značajnim za zaštitu prirode i održivi razvoj lokalne zajednice
  6. Izrada planova upravljanja za pet zaštićenih područja
  7. Strategija sudjelovanja javnosti

Vrsta usluga

  • Projektni menadžment – lokalna koordinacija tima
  • Tehnička pomoć Ministarstvu kulture za osmišljavanje i izradu planova upravljanja za pet zaštićenih područja
  • Izrada i provedba programa sudjelovanja javnosti u upravljanju procesom planiranja
  • Institucionalni razvoj kroz specifične obuke u oblasti upravljanja okolišem
  • Širenje projektnih iskustava kroz dvadesetak radionica tijekom projekta
Share:
Skip to content