Trajanje projekta: 01./2001. – 05./2002.

Naručitelj: USAID i J.E. Austin

Izvor financiranja: USAID

Opći cilj projekta: analiza ekonomskih trendova koji određuju konkurentnosti hrvatskog izvoza na zajedničko tržište EU-a. Svrha projekta je pružiti analitičke osnove za pristupanje EU identificiranjem slabosti i snage hrvatskog gospodarstva u odnosu na države članice EU-a.

Vrsta usluga

    • analiza podataka i priprema izvješća o projektu
    • preporuke za seminare i prezentacije
    • objavljivanje nalaza istraživanja
Share:
Skip to content