Trajanje projekta: 2012. – 2013.

Naručitelj: DUNEA (Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije);  HRAST  (Regionalna razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije); Općina Štefanje

Voditelji projekta: Marijo Polić

IRMO je izradio nekoliko Lokalnih razvojnih strategija (LRS), koje predstavljaju osnovni plansko-programski postupak i sredstvo za učinkovitije i uspješnije upravljanje ruralnim razvojem i šire, ukupnim lokalnim razvojem, na području Lokalne akcijske grupe (LAG). U pripremama i procesu izrade LRS-a korištena je metodologija strateškog planiranja regionalnog i lokalnog razvoja. LRS ima pet dijelova: značajke područja obuhvaćenog LAG-om, SWOT analiza razvojnih mogućnosti područja, razvojna vizija, strategija izrade i provedbe, usklađenost s nadređenim strateškim dokumentima te dodaci. U procesu izrade LRS-a sudjelovali  su dionici lokalnog razvoja što im je osim upoznavanja i primjene strateškog planiranja na konkretnim područjima  omogućilo da po prvi puta  započnu razvojno  povezivanje i zajedništvo malih prostorno izoliranih i udaljenih lokalnih zajednica. Također, proces izrade LRS pridonio je porastu  svijesti u tim zajednicama o potrebi zajedničkog promišljanja razvojne vizije i konkretnih programa i zajedničkih projekata za njezino ostvarenje. LRS je izrađen u skladu s preporukama programa IPARD Europske unije koji je propisalo Ministarstvo poljoprivrede  Republike Hrvatske.

Share:
Skip to content