logo

Trajanje projekta: 2018. – 2020.

Naručitelj: Europska komisija

Voditeljica IRMO dionice projekta: dr. sc. Aleksandra Uzelac

Cilj MAST projekta bio je razviti primijenjeni studijski program umjetnosti, znanosti i tehnologije uz metodologije i prakse koje usko vežu akademsku sferu s kulturnim i kreativnim sektorom (KKS). Uzimajući u obzir ekonomsku, društvenu i kulturnu perspektivu digitalnog doba, MAST projekt je primijenio interdisciplinarne, inovativne metode podučavanja i učenja uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije. Partneri na projektu su: University of Nova Gorica School of Arts, Madeira Interactive Technologies Institute (M-ITI), Institute of Spatial Design at the Graz University of Technology (TUGraz), Kersnikova Institute, Culture Action Europe, Croatian Cultural Alliance (CCA). Pridruženi partneri na projektu su: EQ Arts, Universidade da Madeira (UMa),  Stromatolite, University of Arts Belgrade, IRMO – Institute for Development and International Relations,  Hakan Lidbo Audio Industries, European Creative Business Network (ECBN),  European Digital Art and Science Network. U 2018. godini IRMO je sudjelovao u organizaciji ljetne međunarodne škole iz menadžmenta u kulturi i umjetnosti i kulturnih politika „Unicult2020“ u Rijeci (2. 7. – 16. 7. 2018.) te je asistentica Barbara Lovrinić bila jedna od polaznica ljetne škole; kao i u pripremi literature za polaznike škole u sklopu predmeta *MBody* Embodiment of (Self)Management. The Future Worker Leading own Body through Spaces of Art, Science and Technology. U 2019. godini IRMO je sudjelovao u diseminacijskim aktivnostima projekta.

Share:
Skip to content