Trajanje projekta: 6./2019. – 12./2019.

Naručitelj: Europska komisija

Voditelj projekta: dr. sc. Paško Bilić

Centar za medijski pluralizam i medijske slobode (CMPF) Europskog sveučilišnog instituta (EUI) u Firenci u Italiji provodi praćenje medijskog pluralizma u nacionalnim medijskim sustavima svih zemalja Europske unije. Projekt znanstvenim kriterijima evaluira stanje medijskog pluralizma u tiskanim, elektroničkim i digitalnim medijima. Praćenje rizika u medijskom pluralizmu podijeljeno je u kategorije: osnovna zaštita, tržišni pluralizam, uključivost medija i politička neovisnost. Kroz te kategorije protežu se različite zakonodavne, socijalne i ekonomske varijable. Cilj projekta bilo je prikupljanje, bilježenje i dokumentiranje podataka, evaluacija rizika u medijskom pluralizmu u Hrvatskoj te komunikacija s regulatorima i udrugama civilnog društva. Rezultati projekta su sistematizacija rizika u medijskom pluralizmu u Hrvatskoj i detektiranje ključnih nedostataka medijske regulative i politike u Hrvatskoj i EU-u.

Broj projekta: IRMO 2019 RN 41-3

Share:
Skip to content