Trajanje projekta: 2007. – 2013.

Voditelj projekta: dr. sc. Vladimir Biti, Filozofski fakultet, Zagreb

Opis projekta

U radovima osnivača sociologije, nacija se javlja uglavnom kao marginalna, ako ne i potisnuta, tema. S rastom modernističkog poimanja svijeta, omogućenog procesima racionalizacije i otrežnjenja, romantički je koncept nacije tretiran skoro kao neugodan atavizam. Ipak, u zadnjim desetljećima, što su svjedočila ozbiljnim političkim, ideološkim i teoretskim prevratima, i sam je takav okvir razotkriven i demontiran kao diskriminativan predložak s brojnim traumatskim posljedicama.

Nakon dekolonijalizacije i raspada višenacionalnih državnih zajednica, problem je nacionalnog identiteta na dramatičan način uskrsnuo na povijesnoj, intelektualnoj i akademskoj sceni, zahtijevajući novi okvir njegove konceptualizacije. Od 19. stoljeća nadalje, identitet je bio vezan uz princip samoodređenja: prestao je biti dan, nasljeđivan geneološkim, rasnim ili teritorijalnim linijama, i postao zadaćom povijesno ispunivom jezikom, književnošću i kulturom.

Svaka nacija, nastojeći naposlijetku spoznati svoj identitet, konstituirala se progresivno kroz političku, vjersku, znanstvenu, književnu, glazbenu, likovnu i kazališnu reprezentaciju. Međutim što je time tretirano dijelom društva vrijednim preuzimanja naposlijetku je ovisilo o konsenzusu sadašnjih članova. A budući da počiva na nužnoj asimetriji moći, ovaj se konsenzus temelji na isključivostima. Kako nema reprezentacije ičega bez primjene skupa vrijednosti, nema ni reprezentacije bez diskriminacije.

Cilj ovoga projekta je istražiti kako se konstituiraju, reproduciraju, autoriziraju i kanoniziraju obrasci nacionalnih vrijednosti, a istodobno reflektiraju, osporavaju, potkapaju i mijenjaju; koje vrste praksi, djela, žanrova, institucija, identiteta i subjekata sudjeluju u ovim procesima; kako se oblikuje i preoblikuje hijerarhija moći među njima na kulturnom i političkom polju. Očekuje se da razni sinkroni i diakroni rezovi ovih polja otkriju procedure formiranja nacinalnog identiteta kao i njihovu dinamičnu i konfliktnu interakciju s načinima na koje se oblikuju rod, klasa, rasa, vjerski i kulturni identiteti. Planirano istraživanje dobiva na važnosti posebno u kontekstu rastućih “nacinonalnih odgovora” na naizgled indiferentni proces globalizacije.

Suradnici na projektu:

  • Zrinka Božić-Blanuša
  • dr. sc. Dalibor Davidović
  • dr. sc. Nikša Gligo
  • dr. sc. Nenad Ivić
  • Aleksandar Mijatović
  • dr. sc. Eva Sedak
  • Marija Španjić

Vanjski suradnici na projektu

  • dr. sc. John Neubauer
  • dr. sc. Robert Stockhammer
  • dr. sc. Jurij Murašov
  • dr. sc. Davor Beganović
  • dr. sc. Guido Snel
Share:
Skip to content