Trajanje projekta: 2013

Voditeljica projekta: dr. sc. Višnja Samardžija

Cilj projekta je identifikacija najbolje prakse u području pristupanja zemalja članica Višegradske skupine Europskoj uniji, te razmjena stečenih iskustava sa sadašnjim i budućim zemljama kandidatkinjama sa Zapadnog Balkana kako bi se pospješilo njihovo pristupanje EU.

Cilj projekta je identifikacija najbolje prakse u području pristupanja zemalja članica Višegradske skupine Europskoj uniji, te razmjena stečenih iskustava sa sadašnjim i budućim zemljama kandidatkinjama sa Zapadnog Balkana kako bi se pospješilo njihovo pristupanje EU.

Share:
Skip to content