Trajanje projekta: 12/2014. – 9/2016.

Naručitelj: Europska komisija, Opća uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju

Koordinator projekta: Dublin City University (DCU)

Projektni partneri:

 • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) Zagreb
 • Baltički međunarodni centar za studije ekonomskih politika (BSEPSC) Riga
 • Srednjoeuropski institut za radna pitanja (CELSI) Bratislava
 • Institut za istraživanje socijalnih i radnih pitanja (LSTC) Vilnius
 • Sveučilište u Ljubljani
 • Sveučilište Manchester
 • Sveučilište Wroclaw

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Hrvoje Butković

Članovi IRMO tima: dr. sc. Višnja Samardžija, dr. sc. Sanja Tišma

Sažetak

U novim državama članicama EU-a kriza je ubrzala rast ne standardnih ili prekarnih oblika zapošljavanja. Učinak tog procesa je dualno ili fragmentirano tržište rada, u sklopu kojeg ugovori na određeno vrijeme, ugovori za rad u nepunom radnom vremenu, samozapošljavanje, privremeni agencijski rad te povremeni rad sve više prevladavaju. Ovaj projekt razmatra ulogu institucija u području industrijskih odnosa u problematiziranju mijenjajućeg tržišta rada, te naročito, u porastu prekarnog rada u Europskoj uniji. Unatoč važnosti fenomena prekarnog rada, vrlo je malo dokaza o strategijama socijalnih partnera vezano uz rast dualnog tržišta rada, na kojem je došlo do povećanja prekarnih oblika zapošljavanja. U cilju ispunjavanja ove praznine projekt istražuje na koji način strategije poslodavaca i sindikata u 10 država članica EU-a predstavljaju interese ne standardnih i ranjivih grupa uključenih u  prekarne oblike zapošljavanja na tržištu rada. Istovremeno projekt razmatra kako su potrebe ovih grupa tretirane u procesu kolektivnog pregovaranja i drugim inicijativama socijalnih partnera. Projekt se bavi specifičnim nacionalnim, sektorskim i komparativnim studijama strategija i djelovanja koji su poduzeti od strane socijalnih partnera u cilju:

i ) problematiziranje rasta dualnog tržišta rada, te naročito porasta prekarnog rada;
ii) zaštite, predstavljanja i unapređenja socijalnih prava ranjivih skupina zaposlenika uključenih u prekarne oblike zapošljavanja kroz kolektivno pregovaranje i socijalni dijalog;
iii) prilagodbe struktura industrijskih odnosa i pregovaračkih procedura kako bi se bolje reflektirale osobine post kriznog dualnog tržišta rada.

Ciljevi

 • Mapiranje i razmatranje glavnih zakonskih i karakteristika tržišta rada vezano uz određene oblike prekarnog zapošljavanja, te pružanje dokaza o razvoju u području prekarnog zapošljavanja u 10 država članica EU-a.
 • Analiza izazova s kojima se susreću socijalni partneri u poboljšavanju socijalnih prava prekarnih radnika putem kolektivnog pregovaranja i socijalnog dijaloga.
 • Stvaranje uvida u iskustva socijalnih partnera vezano uz organiziranje i predstavljanje prekarnih zaposlenika te unapređenje njihovih socijalnih prava putem kolektivnog pregovaranja, socijalnog dijaloga i drugih povezanih mjera.
 • Analiza uloge koju institucije industrijskih odnosa, procesi i njihovi ishodi igraju u borbi protiv prekarnog zapošljavanja u Grčkoj i novim državama članicama.
 • Povlačenje implikacija za istraživanje i kreiranje politika za nacionalne i europske sektorske dionike kao i diseminacija nalaza projekta tim istim dionicima.

Aktivnosti

 • Pripremna faza: inicijalni sastanak, pregled literature, planiranje intervjua s nacionalnim dionicima
 • Implementacijska faza: studije slučaja, komparativna analiza, pisanje istraživačkih izvještaja i njihovih sažetaka
 • Evaluacijska faza: vanjska evaluacija i monitoring projektnih aktivnosti
 • Disimilacijska faza: objavljivanje istraživačkih izvještaja i njihovih sažetaka,  priopćenja za tisak, završna konferencija
Share:
Skip to content