Trajanje: 05/2014. – 11/2014.

Naručitelj: Istarska razvojna agencija IDA

Voditeljica: dr. sc. Sanja Tišma

Cilj potprograma „Jačanje ljudskih potencijala na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije“ je ojačati ljudske potencijale u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i agencijama za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz pristupnih fondova Europske unije, odnosno europskih strukturnih i investicijskih fondova. Regionalne razvojne agencije angažirale su stručnjake IRMO-a za predavanja i radionice na temu znanja i vještina za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije. Stručnjaci IRMO-a održali su radionice za zaposlenike Istarske razvojne agencije IDA i zaposlenike upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za učinkovitu pripremu i korištenje fondova Europske unije: “Priprema projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova EU” i “Izrada studija predizvedivosti, studija izvedivosti i analiza troškova i koristi”.

Share:
Skip to content