Trajanje projekta: 2010. – 2012.

Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH

Voditeljica projekta: dr. sc. Anamarija Farkaš

Prirodni i sintetski zeoliti zbog svoje strukture i specifičnih svojstava imaju sve veću primjenu u nanotehnologiji. Istraživanja i suradnja znanstvenika iz Hrvatske (Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Tekstilno tehnološkog fakulteta i IRMO, Zagreb) i Slovenije (Kemijski inštitut Ljubljana) vezat će se na mogućnost primjene prirodnih zeolita u pročišćavanju voda. Dosadašnja znanja i iskustva u karakterizaciji i identifikaciji zeolita omogućuju daljnja istraživanja čiji je cilj mogućnost pripreme zeolitnih filtara za pročišćavanje voda opterećenih cinkovim, kromovim, arsenovim i amonijevim ionima. Cinkovi, kromovi i arsenovi ioni zbog svoje amfoternosti stvaraju probleme kod separiranja iz zagađenih voda. Poseban naglasak stavljen je na modifikaciju površine prirodnog zeolita za mogućnost vezanja anionskih oblika ovih metalnih iona iz voda. Postupak kemijske i termičke aktivacije omogućava da se poznati mehanizmi i kapacitet djelovanja zeolita višestruko multiplicira. Dobiveni rezultati biti će baza za razvoj novih postupaka u tehnologiji voda prihvatljivih za okoliš.

Share:
Skip to content