Trajanje projekta 6/2014. – 6/2015.

Naručitelj: Europska komisija

Voditelj projekta: Bert Zuijdendorp, dr. sc. Ana-Maria Boromisa (IRMO član projektnog tima)

Europska komisija pokrenula je radnu grupu s ciljem podrške razvoju inicijativa za uklanjanje problema oporezivanja za pojedince (oporezivanje dohotka i nasljedstva), razmjene znanja i iskustva i identifikaciju dobre prakse. Tijekom 2014. godine rad je bio usmjeren na analizu stanja koja je uključivala kritički pregled postojećih studija, identifikaciju i kategorizaciju problema i kategorija osoba koje se s njima najčešće susreću (umjetnici, profesori, sportaši i sl.). Osim toga, napravljen je pregled inicijativa koje se provode na razini EU, prvenstveno u sklopu usluga Your Europe Advice i SOLVIT. Također, pripremljen je nacrt izvještaja koji sadrži pregled problema s kojima se mobilni građani susreću, te prijedloga za njihovo rješavanje. Tijekom 2015. rad će biti usmjeren na pripremu preliminarne ocjene učinaka postojećih prepreka, te učinaka predloženih mjera za njihovo uklanjanje. Sastanci radne grupe održavaju se redovito u Briselu, a u razdobljima između sastanaka na temelju preuzetih obveza pripremaju se materijali za raspravu.

Share:
Skip to content