Trajanje projekta: 6/2016. – 5/2019.

Naručitelj: ERDF, Interreg Central Europe

Koordinator projekta: Nowy Dwór Mazowiecki, Poljska

Projektni partneri:

  • Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO), Hrvatska
  • Nowy Dwór Mazowiecki, Poljska
  • Instytut Partnerstwa Publiczno-Pry watnego, Poljska
  • Fundacja Ochrony Krajobrazu, Poljska
  • Asociácia pre podporu projektov spolupráce verejného a súkromného sektora, Slovačka
  • Agentúra pre rozvoj Gemera, Slovačka
  • Mestna občina Nova Gorica, Slovenija
  • Fakulteta za poslovne vede, Slovenija
  • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Slovenija
  • Grad Buzet, Hrvatska

Voditelj IRMO tima: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Sažetak:

Nedostatak financijskih resursa većine vlada ostaje jedno od gorućih pitanja u očuvanju i zaštiti kulturne baštine. To pitanje posebno je važno za srednju Europu čije su turbulentna povijest te geopolitičke rekonfiguracije rezultirale velikim brojem zanemarenih i napuštenih povijesnih građevina i koje do danas kontinuirano propadaju. Te su građevine često povezane s područjima koja imaju gospodarske i društvene probleme, a zahtijevaju instantne intervencije. Cilj projekta RESTAURA je identificirati, testirati, evaluirati i promovirati dobre primjere prakse javno-privatnog partnerstva (JPP) u revitalizaciji povijesnih gradova i građevina. Zbog ograničenih javnih sredstava (nacionalnih, ali i EU), uključivanje privatnog sektora i ekspertize kroz JPP čini se jedinom alternativom očuvanju i upravljanju jedinstvenom materijalnom baštinom srednje Europe. Dosad su u Europi poznati samo rijetki primjeri JPP u revitalizaciji baštine pa je cilj projekta RESTAURA donijeti promjenu u ovom području. Očekivani rezultati su strategije i akcijski planovi, alati, pilot akcije i radionice za javnu upravu koja planira renovirati i dati konkretnu namjenu povijesnim građevinama koristeći model JPP. RESTAURA uključuje 4 zemlje Centralne Europe: Poljsku, Slovačku, Sloveniju i Hrvatsku. Iz svake zemlje sudjeluju kako javne, tako i privatne institucije (lokalna uprava, znanstvene i obrazovne ustanove, udruženja JPPa, nevladine organizacije, razvojne agencije) kako bi zajednički razvile i implementirale rezultate projekta na temu koja je u EU zemljama članicama iz Centralne Europe još uvijek nepoznata čemu će doprinijeti transnacionalno iskustvo.

POVEZNICE

RESTAURA mrežna stranica.

Share:
Skip to content