Trajanje projekta: višegodišnji

Naručitelj: Udruženje ekonomskih instituta jugoistočne Europe (SEEA)

Voditelj projekta: Nevenka Čučković

SEE-6 Economic Outlook je publikacija na engleskom jeziku koja donosi pregled najnovijih gospodarskih kretanja te kratkoročne makroekonomske projekcije za šest zemalja jugoistočne Europe: Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju i Srbiju. Od 2019. godine publikacija planira uključiti i Rumunjsku. Publikaciju izdaju institucije-članice udruženja SEEA. SEEA je međunarodno udruženje ekonomskih instituta u jugoistočnoj Europi čiji su ciljevi: promicati ekonomska istraživanja u jugoistočnoj Europi; poticati umrežavanje i suradnju članica; razvijati zajedničke istraživačke programe; organizirati znanstvene konferencije, okrugle stolove i sastanke dva puta godišnje. Cilj je istraživačkog projekta za svaku pojedinu zemlju, pa tako i za Hrvatsku izraditi statistički utemeljen pregled gospodarskih kretanja te projekciju osnovnih makroekonomskih pokazatelja za sljedeću godinu. Tekst prati i opsežan statistički pregled s preko 250 makroekonomskih pokazatelja. Očekivani učinci projekta uglavnom su usmjereni na nekoliko razina korisnika. Regionalnim i nacionalnim nositeljima politika, kao i onima na razini gospodarskih sektora i djelatnosti poduzeća projekt ima namjeru osigurati kvalitetnu analitičku podlogu za donošenje strategija budućeg razvoja i konkretnih poslovnih odluka.

Broj projekta: IRMO 2019 32-1

Share:
Skip to content