logo

Trajanje projekta: 6/2015. – 8/2016.

Naručitelj: Grad Slatina

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

Kroz nekoliko strateških radionica i u uskoj suradnji s donositeljima odluka, poduzetnicima i civilnim društvom tijekom 2016. godine dovršena je Strategija razvoja Grada Slatine za razdoblje 2016. – 2020. godine. Strategija je uz detaljnu analizu stanja u područjima društvo, gospodarstvo, okoliš i infrastruktura obuhvatila rezultate konzultativnog procesa i intervjua provedenih s ključnim nositeljima razvoja. Uz izradu stručnih podloga pripremljeno je i provedeno nekoliko tematskih radionica koje su bile namijenjene dionicima razvoja Slatine, stručnjacima gradske uprave, predstavnicima privatnog i civilnog sektora. Rezultati radionica bili su SWOT analiza, definiranje vizije Grada Slatine, strateških ciljeva, prioriteta i mjera. U suradnji s djelatnicima gradske uprave pripremljen je trogodišnji akcijski plan koji sadržava niz projekata koje će Grad podržati ili sudjelovati u njihovoj provedbi kako bi ostvario postavljene ciljeve. Strategija sadrži i desetak strateških projekata ključnih za razvoj Grada te financijski i upravljački okvir za njezinu provedbu.

Share:
Skip to content