logo

Trajanje projekta: 2./2019. – 9./2019.

Naručitelj: Grad Zadar

Voditelj projekta: dr.sc. Daniela Angelina Jelinčić

Projekt obuhvaća participativnu izradu Strategije kulture Grada Zadra što podrazumijeva analitičku studiju stanja kulture u Zadru te određivanje vizije, ciljeva, specifičnih ciljeva, mjera i projekata uz Akcijski plan. Svrha projekta je osigurati funkcionalno poslovanje sektora kulture u Zadru koje će posredno djelovati kao jedan od pokretača razvoja grada. Osim toga, temeljem analize stanja odrediti viziju razvoja kulture grada Zadra, definirati ključne razvojne prioritete u nadolazećem srednjoročnom razdoblju i pripremiti jasan akcijski plan; uspostaviti i osnažiti sudjelovanje javnosti u razvoju kulture grada Zadra kroz partnerstvo, tj. uključivanje relevantnih aktera u proces izrade i provedbe Strategije; pridonijeti povećanju znanja i vještina stručnjaka gradske uprave i ostalih zainteresiranih dionika (javnih ustanova u kulturi grada, nezavisne kulturne scene, privatnih kulturnih i umjetničkih organizacija, samostalnih umjetnika itd.) za upravljanje kulturom kroz unapređenje strateškog planiranja i upravljanja te pripremu i provedbu projekata u području kulture. Očekivani rezultat je izrađena analitička Studija stanja kulture u gradu Zadru te dokument Strategije što podrazumijeva strateško pozicioniranje kulture u širem društvenom okruženju, a u smislu maksimalnog korištenja njezinog potencijala.

Broj projekta: IRMO 2019 RN 42-12

Share:
Skip to content