logo

Trajanje projekta: 07/2014. – 01/2015.

Naručitelj: Turistička zajednica grada Rijeke

Voditelj projekta: dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić

Izrada strateškog dokumenta za područje kulturnog turizma grada Rijeke. Cilj projekta je bio: odrediti viziju za strategiju razvoja kulturnog turizma grada Rijeke, definirati ključne razvojne prioritete u nadolazećem srednjoročnom razdoblju i pripremiti jasan akcijski plan; uspostaviti i osnažiti sudjelovanje javnosti u razvoju kulturnog turizma grada Rijeke; pridonijeti povećanju znanja i vještina ključnih aktera u području kulturnog turizma; intenzivirati međunarodnu suradnju i umrežavanje, pozicioniranje u europskom kulturno-turističkom kontekstu, poticati razvoj kulturnih industrija i suvremenog umjetničkog stvaralaštva, predložiti nove modele organizacije u kulturnom turizmu, s naglaskom na kulturni menadžment te mobilnost programa i ljudskih resursa; afirmirati kulturni identitet Rijeke u kontekstu suvremenog kulturnog i turističkog razvoja; uspostaviti sustavnu organizaciju i razvoj sektora kulturnog turizma g(G)rada Rijeke.

Share:
Skip to content