Trajanje projekta: 3/2014. – 7/2014.

Naručitelj: Romanian Centre for European Policies (CRPE)

Koordinator: Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO)

Voditeljica projekta:  dr. sc. Višnja Samardžija

IRMO-u je odobren projekt temeljem natječaja koji je raspisao „1st EU-Molodova Research Fund“ u sklopu šireg projekta „EU-Molodova Think Tank Dialogue“ financiranog sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Rumunjske i Regionalnog UNDP centra iz Bratislave. IRMO temeljem desk istraživanja i intervjua u Moldovi radi na studiji o stanju i perspektivama u području borbe protiv korupcije u Republici Moldovi. Studija “Speeding up Moldova’s EU integration process through progress in the field of anticorruption – Lessons learned from Croatia” fokusirana je na Moldovu no razmatrati će i stanje u Hrvatskoj, jer će u nekim dijelovima analizirati iskustva Hrvatske u borbi protiv korupcije tijekom pristupnih pregovora s EU i kasnije. Studija će se recenzirati, te će tijekom lipnja 2014. biti prezentirana na međunarodnoj konferenciji „EU-Moldova Forum 2014“ Balti, Republika Moldova. Predviđena je diseminacija svim relevantnim akterima.

Cilj

Unapređenje borbe protiv korupcije u Republici Moldovi u kontekstu procesa europskih integracija.

Aktivnosti

    • Koncipiranje metodološkog okvira za izradu studije
    • Analiza dostupnih izvora o stanju u području borbe protiv korupcije u Republici Moldovi
    • Intervjui sa najvažnijim akterima borbe protiv korupcije u Republici Moldovi
    • Izrada studije
    • Vanjska recenzija
    • Predstavljanje studije na „EU-Moldova Forum 2014“
    • Objavljivanje i diseminacija
Share:
Skip to content