Trajanje projekta: 05./2010. – 09./2010.

Naručitelj: UNDP za HEP-ESCO d.o.o. Zagreb

Voditeljica projekta: dr. sc. Sanja Tišma

U studiji se analiziraju prepreke ulaganjima u mjere energetske učinkovitosti, identificiraju mogućnosti njihova uklanjanja te donose preporuke za sustavno rješavanje tretmana ulaganja u mjere unapređenja energetske učinkovitosti za proračun i proračunske korisnike u Hrvatskoj. Na temelju postojećih istraživanja (Analize i preporuke za lokalne proračune s ciljem poticanja projekata energetske učinkovitosti, koju je proveo Ekonomski institut 2008. i Priručnika za provedbu projekata energetske učinkovitosti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojeg je pripremio IMO 2009.) te provedbom novih analiza identificirani su relevantni europski i hrvatski propisi te analizirani zahtjevi koji iz njih proizlaze. Priprema i provedba mjera predviđenih Planom provedbe Programa gospodarskog oporavka može potaknuti ulaganja u energetsku učinkovitost (ulaganja privatnog kapitala i sredstva međunarodnih financijskih institucija i fondova EU) pa se može promatrati kao prilika. S druge pak strane, uklanjanje svih prepreka za izravna ulaganja ulazi među srednjoročne mjere. S tim u skladu, može se očekivati da prepreke ulaganjima u mjere energetske učinkovitosti neće biti uklonjene prije III. kvartala 2011. Studija identificira mjere i propise koji bi se do tada morali pripremiti.

Share:
Skip to content