logo

Trajanje projekta: 09/2011 – 12/2012.

Naručitelj: UNESCO

Voditeljica projekta: Ana Pavičić Kaselj

Projekt DIKTAS (2010 – 2014) pokrenut je od strane zemalja koje dijele krški vodonosni prostor. To je GEF-ov regionalni projekt, kojeg provodi UNDP i izvršava UNESCO. Aktivnosti projekta usredotočene su na Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Crnu Goru. Cilj projekta je uvesti načela održivog integriranog upravljanja u prekogranične vodonosne sustave Dinarskog krša. To je kolektivno nastojanje da se: omogućiti pravedno i održivo korištenje prekograničnih vodnih resursa Dinarskog krša koji dijeli nekoliko zemalja. Cilj projekta je zaštititi jedinstvene podzemne ekosustave Dinarskog krša koji obilježavaju područje Balkanskog poluotoka. Projektne aktivnosti su podijeljene u četiri komponente: 1. Poboljšati razumijevanje vodnih resursa i njihovog okolišnog statusa, 2. Uspostavljanje mehanizama suradnje među zemljama koje dijele vodonosnik, 3. Olakšavanje usklađivanja politika i prioritetnih reformi i 4. Komunikacija, širenje i replikacijske aktivnosti. Komponenta 4 ima za svrhu podizanje svijesti o projektnim temama i uključivanja dionika u aktivnosti projekta. Unutar Komponente 4 razvijena je Strategija uključivanja javnosti koja obuhvaća integraciju informacija, strateško komuniciranje, konzultacije s dionicima, načine njihovog uključivanja u projekt te aktivnosti i doprinose ostvarivanju ciljeva Strategije i ciljeva i koristi provedbe Projekta, njegovih ishoda i održivosti.

Share:
Skip to content