Trajanje projekta: 1/2017. – 7/2019.

Naručitelj: Arheološki muzej Istre, Pula

Voditelj projekta: dr. sc. Damir Demonja

„Arhitektura franjevačkih crkava u Istri (Puli, Poreču i Pazinu) i na otocima Kvarnerskog zaljeva (Krku, Cresu, Rabu i Pagu) do kraja 16. stoljeća“, autora Damira Demonje, znanstvena je monografija posvećena arhitekturi franjevačkih crkava u Istri i na otocima Kvarnerskog zaljeva do kraja 16. stoljeća u kojoj su na hrvatskom i engleskom jeziku predstavljeni rezultati autorovog dugogodišnjeg rada na ovoj izuzetnoj temi. Sustavno je obrađeno 11 franjevačkih crkava u Puli, Poreču, Pazinu, Krku, Cresu, Rabu i Pagu, koje su smještene u povijesno-prostorni okvir, protumačeno je oblikovanje franjevačke arhitekture u svjetlu razvoja franjevačkog reda, s osvrtom na prethodnu najvažniju literaturu o istraživanjima franjevačkih crkava na proučavanom području. Potom je napravljena arhitektonska i tipološka interpretacija franjevačkih crkava, detaljno su analizirani i predstavljeni elementi arhitekture te su obrađeni ishodište, razvoj i kontinuitet te franjevačke arhitekture. Nakon zaključnih razmatranja slijedi detaljan popis korištene literature, a u prilogu katalog tipološki klasificiranih franjevačkih crkava na obrađivanom području.

Share:
Skip to content