LISBOAN book

Urednik: Hrvoje Butković

Izdavač: IRMO

Godina: 2013.

ISBN 978-953-6096-67-1

Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) objavio je knjigu sažetaka sa radionice “Relevance of the EEAS for the EUʼs policies towards South Eastern Europe” održanoj u Dubrovniku 5. Listopada 2012. Radionica je organizirana kao aktivnost u sklopu projekta “LISBOAN – Erasmus akademska mreža za poučavanje i istraživanje Lisabonskog ugovora” koji je financiran od strane Programa za cijeloživotno učenje (Lifelong Learning Program) Europske unije.

Share:
Skip to content