naslovnica članka

Autorice: Marta Šveb Dragija i  Daniela Angelina Jelinčić

Časopis: Behavioral Sciences, 12(11) 458

Izdavač: MDPI

Godina: 2022.

https://doi.org/10.3390/bs12110458

ISSN: 2076-328X

Sažetak

Od muzeja se očekuje da dokažu svoju društvenu vrijednost i sposobnost dugoročnog društvenog utjecaja. Stoga, kako bi to učinili, muzeji, kao središta za pružanje doživljaja i najposjećenija kulturna atrakcija, mogu iskoristiti svoj potencijal da ponude posjetiteljima obogaćujuće doživljaje koji povećavaju njihovu psihološku dobrobit. Iako je psihološka dobrobit često zastupljena tema, sintetizirani i holistički pregled literature o ovoj temi nedostaje u pogledu muzeja. Stoga smo proveli analizu korištenjem PRISMA protokola kako bismo odgovorili na dva istraživačka pitanja: (1) Mogu li muzeji povećati psihološku dobrobit posjetitelja? (2) Kako se muzejski doživljaji mogu dizajnirati da poboljšaju psihološku dobrobit posjetitelja i kako se to potencijalno može mjeriti? Rezultati su pokazali da muzeji mogu poboljšati psihološku dobrobit posjetitelja i drugih dionika. To se može postići osmišljavanjem muzejskih doživljaja koji muzej čine atraktivnim, udobnim , razumljivim, participativnim, inovativnim i održivim, oslanjajući se na posebne detaljne smjernice navedene u članku. Museum Wellbeing Toolkit služi za mjerenje učinkovitosti predloženih smjernica u poticanju psihološke dobrobiti posjetitelja muzeja. Kada su podržani političkim okvirima dobrobiti, muzeji mogu povećati svoju ulogu u poticanju psihološke dobrobiti. Budući da su javne politike dobrobiti do danas bile prilično rijetke, buduća bi istraživanja mogla istražiti učinke postojećih kako bi se dale preporuke za daljnji razvoj te teme.

POVEZNICA:

Cjelokupni tekst je dostupan ovdje: https://www.mdpi.com/2076-328X/12/11/458

Share:
Skip to content