logo

Autori: Marina Funduk, Pero Tutman, Anamarija Farkaš, Sanja Tišma, Ana-Maria Boromisa

Časopis: Sustainability

Nakladnik: MDPI

Godina: 2021

ISSN 2071-1050

Sažetak

S obzirom da problem morskog otpada postaje sve vidljiviji u Hrvatskoj, autori su istraživali pitanja vezana uz morski otpad na području hrvatskog Jadrana, od izvora i količina, praćenja morskog otpada, povezanog zakonodavstva do stavova dionika o morskom otpadu. Tema je zamišljena kao studija slučaja, a analizirana je metodom analize dokumenata i metodom ankete. Provedena je kvantitativna analiza uključenih dionika i njihove razine interesa te je prikazan iscrpan pregled dosadašnjih istraživanja morskog otpada provedenih na hrvatskoj obali. Rezultati pokazuju da je naše znanje o izvorima morskog otpada i količinama na hrvatskom Jadranu još uvijek prilično oskudno te da dionici  u Hrvatskoj imaju umjerenu razinu interesa za pitanja morskog otpada. Zaključci ukazuju na to da se u Hrvatskoj posebna pažnja posvećuje jačanju bilateralnih i multilateralnih odnosa sa susjednim državama s obzirom na prekograničnu prirodu morskog otpada koji se lako širi na velike udaljenosti.

Poveznica:

Cjeloviti tekst članka dostupan je ovdje: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/9/4691

Share:
Skip to content