naslovnica časopisa

Autori: Tatjana Gredičak i Damir Demonja

Časopis: Geographica Pannonica, God. 24, Broj 1, 2020, str. 67-87.

DOI: 10.5937/gp24-21485

Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad, Srbija

Godina: 2020.

ISSN 0354-8724 (tisak)

ISSN 1820-7138 (online)

Sažetak

Strateški razvoj proizvoda u ponudi specifičnih oblika turizma odvija se vrlo dinamično i primjer je korištenja diversifikacije kao dominantne razvojne strategije. Jednom relativno neelastična ponuda na tržištu postaje sve elastičnija i s potražnjom na tržištu ostvaruje nove oblike partnerstva temeljene na zadovoljavanju potreba svakog turista pojedinačno. Veliki broj proizvoda turističke ponude prilagođava se manjem segmentu potrošača, tj. turista. Životni vijek turističkih proizvoda i usluga relativno je kratak. Istraživanje za ovaj rad znanstvenog je karaktera; motiviran je aplikativnom potrebom i u tom je smislu primjenjiv. U okviru ekonomske znanosti, namjera je rada utvrditi i analizirati elemente na tržištu koji određuju razvoj medicinskog turizma. Cilj je istražiti mjesto i ulogu strateškog upravljanja u funkciji distribucije proizvoda i usluga medicinskog turizma. U radu se pokušava istražiti i važnost valorizacijskog potencijala medicinskog turizma u stalnim naporima za unapređenjem turizma u Republici Hrvatskoj. To pokazuje analiza provedbe mjera prioritetne turističke politike definirane Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine, odnosno provedba Akcijskog plana za razvoj zdravstvenog turizma Republike Hrvatske u odnosu na predviđenu dinamiku provedbe predloženih programa. Što se tiče programa, radi povećanja konkurentnosti medicinskog turizma, u radu se raspravlja o poboljšanju kvalitetne ponude na polju medicinskog turizma primjenom kvalitete, akreditacije i certificiranja zdravstvenih ustanova. Također, prikazane su i aktivnosti provedene do sada na području medicinskog turizma u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi

Republika Hrvatska, medicinski turizam, strategija, upravljanje, razvoj, kvaliteta

POVEZNICA

Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: http://www.dgt.uns.ac.rs/pannonica/papers/volume24_1_6.pdf

Share:
Skip to content