naslovnica publikacije

Autori: Robert Baćac i Damir Demonja

Nakladnik: Kršćanski akademski krug (KRAK)

Godinagod. 19, br. 1, 2021., str. 195-210

DOI: https://doi.org/10.31192/np.19.1.14

ISSN 1334-2312 (tisak); ISSN 1848-8676 (online)

Sažetak

Podravina kao kulturno-povijesni pojam prepoznatljivo je zemljopisno područje u Republici Hrvatskoj koje obuhvaća teritorij između rijeke Drave, gore Bilogore i Kalničkog gorja. Danas je ovo područje dio jedinstvene administrativne i političke cjeline Koprivničko-križevačke županije. U turističkom smislu Podravina predstavlja zasebnu cjelinu, posebno povijesno, kulturno, prirodno i socijalno odredište s vlastitim specifičnostima i resursima. Turistički gledano, Podravina još nije iskoristila svoju konkurentsku prednost s obzirom na brendiranje, odnosno izgradnju prepoznatljivog imidža te tržišnu prepoznatljivost i pozicioniranost. Brendiranje Podravine predstavlja osmišljavanje konkurentnog identiteta koje će diferencirati ovo odredište od svih drugih. Sam brend određuju osnovne karakteristike odredišta, njegove prednosti koje proizlaze iz resursne osnove, što je njegova osobnost, i čine ga prepoznatljivim i različitim od konkurenata. U tom smislu potrebno je detektirati i definirati Točke jednakosti (Points of Parity) i Točke različitosti (Points of Difference) temeljem kojih bi odredište Podravina izgradila svoje vrijednosti i prepoznatljivosti u turističkom smislu. Za uspješno brendiranje Podravine kao turističkog odredišta potrebno će biti definirati čimbenike brendiranja koji su ključni za izgradnju brenda.

Cjeloviti tekst dostupan je na poveznici: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=toc&id_broj=20205

Ključne riječi

Podravina, turizam, brendiranje, prepoznatljivost odredišta, turističko pozicioniranje

Share:
Skip to content