Connecting Croatia

Urednica: Biserka Cvjetičanin

Izdavač: IRMO

Godina: 2008

ISBN 978-953-6096-48-0

Istraživanje Connecting Croatia provedeno je 2007. godine sa ciljem da odgovori na pitanje da li digitalna kultura otvara Hrvatskoj novu perspektivu kulturnog razvoja i međunarodne kulturne komunikacije i suradnje. Uslijed brzih promjena koje se zbivaju u svim područjima ljudske djelatnosti pod utjecajem informacijskih i komunikacijskih tehnologija, vrijeme u kojem živimo naziva se digitalno doba, doba mreža, doba interaktivne komunikacije… Što to znači za razvoj Hrvatske, njenu kulturu i međunarodni položaj? Connecting Croatia analizira stanje i razvoj javnog, privatnog i civilnog sektora kulture u virtualnom prostoru. S obzirom da kulturni sadržaji u virtualnom prostoru nastaju u javnom kulturnom sektoru, te inicijativama civilnog društva i kreativnih industrija, istraživanje se koncentriralo na problematiku (su)odnosa ta tri sektora u kreiranju virtualnog kulturnog sadržaja.

Share:
Skip to content