slika naslovnice publikacije

Naslov: Pregled metodoloških pristupa u europskim istraživanjima kulturnih politika

Autorica: Ana Žuvela

Recenzenti/Urednička rečenzija/Urednice serije: Jaka Primorac, Aleksandra Uzelac

Nakladnik: IRMO – Institut za razvoj i međunarodne odnose

Godina: 2017.

Jezik: hrvatski (sažetak na engleskom)

Sažetak

U ovome se radu donosi pregled razvoja i stanja u istraživanjima kulturnih politika te se utvrđuju metodološka pitanja i mogućnosti u konceptualizaciji istraživanja kulturnih politika. Spajanjem dvaju široko shvaćenih pojmova kao što su javna politika (engl. policy) i kultura, koji isključivo ne pripadaju ni jednom akademskom području ni znanstvenoj disciplini, nailazi se na brojne metodološke zamke i nepredvidive izazove. Međutim, istraživanja kulturnih politika svoj razlog postojanja preuzimaju iz polja istraživanja javnih politika kao i ambiciju da ispitaju i objasne složenost procesa donošenja politika. Kulturne politike, kao „pridjevske politike“ ili podskup javnih politika (Colebatch, 2004: 89; McGuigan, 2004: 5), podrazumijevaju područje od ozakonjenja procesa kulturnih politika (formiranje, implementacija, evaluacija) do prijepornih kritičko-refleksivnih rasprava. Te rasprave nadilaze „usko“ čitanje doslovnih postupaka i posljedica realizacije kulturnih politika, odnosno uvriježenih načina primjena propozicija kulturnih politika te se povezuju s progresivnim društvenim i kulturnim pravcima kako bi se osmislile alternative, modeli i strukture budućih kulturnih politika. Kao takve kulturne se politike postavljaju kao složen predmet istraživačkih nastojanja te zahtijevaju promišljanje upotrebe složenih metodoloških pristupa.

Ključne riječi: kultura, kulturna politika, istraživanja, metodologija, studija slučaja.

CULPOL analitički osvrti rezultat su rada na projektu ‘EU kompetencije i nacionalne kulturne politike: kritički dijalozi’ / CULPOL (broj: 575442-EPP-1-2016-1-HR-EPPJMO-PROJECT) koji je sufinanciran sredstvima programa Europske unije Erasmus+. CULPOL analitički osvrti donose sažete policy orijentirane analize aktualnih tema ili studije slučaja iz područja istraživanja i prakse kulturnih politika. Cilj je objediniti istraživačke kapacitete suradnika na projektu te ih učiniti vidljivijim i dostupnijim svim zainteresiranim dionicima. Više informacija o
projektu dostupno je na mrežnoj stranici culpol.irmo.hr.
Ova publikacija odražava isključivo stajalište autora publikacije i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Share:
Skip to content