Cultural identity politics

Urednici: Aldo Milohnić i Nada Švob-Đokić

Izdavači: IRMO, Mirovni inštitut

Godina: 2011.

ISBN 978-953-6096-56-5

Ovaj zbornik donosi referate s konferencije „Questioning Transitional Dynamics in Redefining Cultural Identities in Southeastern Europe“ /Propitivanje tranzicijske dinamike u redefiniranju kulturnih identiteta u jugoistočnoj Europi/. Tekstovi su rezultat jednako naslovljenog istraživanja koje su podržali ljubljanski ured ASO (Austrian Science and Research Liaison Office) u ime Austrijskog federalnog ministarstva za znanost i istraživanje i Fondacija Otvoreno društvo, Programme East-East: Partnership beyond borders /Program Istok-Istok: prekogranično partnerstvo/. Projekt su u suradnji realizirali Mirovni inštitut, Ljubljana; Institut za međunarodne odnose, Zagreb (koji je i sjedište Mreže Culturelink); Univerzitet umetnosti, Beograd i Odjel za društvenu i ekonomsku povijest Sveučilišta u Beču. U objavljenim radovima analiziraju se procesi redefiniranja kulturnih identiteta kao značajnog sastavnog dijela tranzicijskih procesa u jugoistočnoj Europi. Prva grupa tekstova posvećena je Povijesti, memorijama i nacionalnim identitetima; druga grupa Komunikaciji, medijima i kulturnim identitetima , a treća Kulturnoj produktivnosti, kreativnosti i labilnim identitetima. Dat je pregled kulturnih promjena koje obuhvaćaju mijenjanje kulturnih vrijednosti, modernizaciju kulturnih praksi i kulturnih identiteta, te povećanje kulturnih proizvodnji. Sve to oslikava kulturnu dimenziju europeizacijskih procesa.

Share:
Skip to content