naslovnica

Autori: dr. sc. Krešimir Jurlin; dr. sc. Ana-Maria Boromisa; dr. sc. Sanja Tišma; Valentina Vučković, dipl. oec.

Izdavač: IRMO

Godina: 2013.

ISBN 978-953-6096-70-1

Knjiga „Ekološka i ekonomska analiza izvedivosti uvođenja poreznog sustava na osobna motorna vozila u Hrvatskoj zavisna o emisiji CO2
i Euro normama o emisijama štetnih plinova“ objedinjuje ključne nalaze istraživanja provedenog u okviru istoimenog projekta financiranog
od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prema Ugovoru o korištenju sredstva Fonda za financiranje projekata
obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija u zaštiti okoliša od 5. listopada 2011. godine.

Share:
Skip to content